Haringparty Hengelo

Haringparty 2019

Op donderdag 13 juni aanstaande, aanvang 16.00 uur, wordt voor de elfde maal de Hengelose Haring Party georganiseerd. Wij vierden afgelopen jaar ons tweede lustrum met de tiende haringparty in Hengelo. Met een geweldige opbrengst van € 30.000,-- ten behoeve van Stichting Twente Hart Safe en een spetterend optreden van Candy Dulfer en haar jazzband hebben we extra luister gezet bij ons bestaan!

Wat niet verandert is onze locatie, evenals alle vorige jaren zal de haringparty plaatsvinden bij Buitenplaats de Houtmaat. Hoogtepunt vormt de veiling van het eerste vaatje haring, wederom onder leiding van onze vaste veilingmeester Jan van Halst. De opbrengst van de veiling en van het evenement gaat jaarlijks naar een wisselend lokaal doel.

Dit jaar zal de opbrengst gaan naar twee doelen, Stichting Weekend School “Toppers op Zondag in Twente” met een schoolproject in Hengelo ten behoeve van kinderen die opgroeien in een minder kansrijke omgeving, met als doel om de horizon van deze kinderen te verbreden op educatief, sociaal-cultureel en maatschappelijk gebied, alsmede ten behoeve van de Nationale Vereniging “De Zonnebloem”, Regio Hengelo, ten behoeve van mensen van alle leeftijden met een maatschappelijke beperking, waarbij wij één of meer tweezits e-bikes willen bekostigen om het vervoer en daarmee de mobiliteit van deze mensen te kunnen bevorderen.

Zie voor meer informatie: www.toppersopzondag.nl en www.zonnebloem.nl/regio-hengelo .

U heeft voorgaande jaren uw medewerking verleend aan de Hengelose Haring Party en mede door u kon de Lions Club Hengelo een bedrag uitkeren aan vele Goede Doelen (o.a. Stichting Twente Hartsafe, Stichting Skik in Twente etc.). Meer dan tien jaar lang heeft Stichting Haring Party Hengelo goede doelen ondersteund in en rond Hengelo, mede dank zij u. Dank daarvoor!

Wij hopen wederom op een succesvol evenement en zouden het zeer op prijs stellen als u ook dit jaar weer mee zou willen doen. Graag vernemen wij van u voor welke sponsorpakker u kiest.

Voor verdere informatie, onder meer over de sponsorpakketten, en een nadere impressie van het evenement verwijzen wij u graag naar onze website www.haringparty-hengelo.nl of zoek ons op www.facebook.com/HaringpartyHengelo. U kunt ons ook volgen op LinkedIn: Haringparty Hengelo.

 


Haringparty 2018

Op 14 juni 2018 is voor de tiende maal de Hengelose haringparty gehouden bij Buitenplaats De Houtmaat. Veilingmeester Jan van Halst wist op inventieve wijze het publiek te verleiden tot hartverwarmende biedingen op het eerste vaatje haring en de overige veilingobjecten. Dit heeft geleid tot een recordopbrengst van € 30.000,-- ten behoeve van Stichting Twente Hart Safe. Met deze opbrengst kan het AED-netwerk in Hengelo weer op een goed niveau worden gebracht, hetgeen ten goede komt aan de hartveiligheid van alle inwoners van Hengelo. Sponsoren, maatjes en op de haringparty aanwezige bieders worden bijzonder bedankt voor hun gulheid. Het afsluitend optreden van wereldster Candy Dulfer op de sax, samen met haar jazzband, vormde de apotheose van deze zeer geslaagde jubileumparty.

Tot volgend jaar!

Bestuur Stichting Haringparty Hengelo

 


De vorige editie: Haringparty 2017

Op donderdag 15 juni 2017 werd voor het negende jaar de Hengelose Haring Party georganiseerd door Stichting Haringparty Hengelo, in samenwerking met Lions Club Hengelo. Evenals in vorige jaren werd het evenement gehouden bij Buitenplaats De Houtmaat, dat is gelegen in het schitterende Weusthagpark.

Hoogtepunt vormde de veiling van het eerste vaatje haring. Veilingmeester was traditiegetrouw Jan van Halst, die veel mooie biedingen los kreeg bij het publiek.De haringpartij leverde een fantastische opbrengst op van € 22.750,-- ten behoeve van Stichting Skik in Twente.

Skik in Twente wil mantelzorggezinnen met opgroeiende kinderen een zorgeloze en onvergetelijke vakantie bieden, juist daar waar het gezinnen betreft die het aan financiële draagkracht ontbreekt.  De vakanties vinden onder meer plaats bij De Zwanenhof in Zenderen al waar ook medische begeleiding mogelijk is. Zie voor meer informatie: www.skiktwente.nl.

 


De vorige editie: Haringparty 2016

Op donderdag 23 juni 2016 heeft voor de achtste maal de Hengelose haringparty plaatsgevonden bij Buitenplaats De Houtmaat. Het evenement heeft dit jaar maarliefst € 18.480,- opgebracht, waarmee wij Museum Hengelo in financieel opzicht kunnen ondersteunen bij de renovatie en innovatie van het museum. Dankzij uw hulp en de assistentie van onze geweldige veilingmeester Jan van Halst was ook 2016 weer een groot succes. Graag tot volgend jaar!

 


De vorige editie: Haringparty 2015

In 2015 heeft Stichting Haringparty Hengelo wederom een zeer hoge opbrengst voor het goede doel bijeen kunnen brengen dankzij onze sponsoren en de gasten van de haringparty, die hebben geboden tijdens de veiling. Veilingmeester Jan van Halst deed geweldig werk en wist veel biedingen uit te lokken op, onder meer, het eerste vaatje haring, voetbalshirts van Lionel Messi, Ronaldo en het Nederlands elftal en een VIP arrangement van FC Twente, alsmede schilderijen van Vrolijk Schilderij en Bianca Leusink .

Met een opbrengst heeft de haringparty er voor gezorgd, dat de Stichting Samen voor Taal zich in kan blijven zetten in Hengelo in om zoveel mogelijk laaggeletterden naar een hoger lees- en schrijfniveau te brengen met hulp van taalvrijwilligers.

Het mooie weer, de fraai uitgedoste gasten, de heerlijke catering en de muziek zorgden samen voor een prettige atmosfeer op de als vanouds prachtig aangeklede Houtmaat, met vele stands van sponsoren, waaronder die van hoofdsponsor Hans Dijkman (Vis en Vis-specialiteiten in Winkelcentrum Groot Driene), die al jaren de maatjes haring aan heeft geboden.

 

 


BEELDMATERIAAL,FOTO'S EN UW PRIVACY

Tijdens de haringparty worden foto’s en filmbeelden gemaakt. Deze zijn bedoeld voor publicatie op onze website om een indruk te geven van de haringparty. Wij willen zorgvuldig omgaan met de foto’s en filmbeelden en gaan er van uit dat u geen bezwaar heeft tegen het maken van foto’s en filmbeelden. Mocht u wel bezwaar hebben tegen het maken van een foto of filmbeeld, laat dit dan direct weten aan de fotograaf of filmmaker. Indien u later bepaalde foto’s van de website verwijderd wenst te hebben, kunt u dit verzoeken via onze contactpagina op www.haringparty-hengelo.nl . Wij willen zorgvuldig omgaan met foto’s en filmbeelden van onze gasten.